Októberfest 2017 Nitra s Úsmevom ako dar

Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar, o.z. je najstaršou a najväčšou mimovládnou organizáciou pôsobiacou v oblasti náhradnej starostlivosti a pomoci krízovým rodinám. Zameriava sa na podporu detí v detských domovoch, na prácu s ohrozenou rodinou, vzdelávanie a sprevádzanie náhradných rodín a pomoc mladým dospelým po odchode z detského domova. Svoju víziu „...aby každé dieťa malo rodinu“ prakticky a odborne presadzuje už viac ako 30 rokov. Prvoradým záujmom organizácie Úsmev ako dar je skvalitniť život detí v ohrozených rodinách a náhradnej starostlivosti, o čo sa usiluje ako na individuálnej, tak na celospoločenskej úrovni.

Finančné prostriedky získané z predaja sklenených pohárov vyrobených pre Októberfest Nitra 2017 budú použité na vrátenie detí do pôvodných rodín, na podporu náhradného rodičovstva, rozvojové a vzdelávacie aktivity pre deti žijúce v detských domovoch, pomoc rodinám v kríze a mladým dospelým po odchode z detských domovov, ktorým pomáhajú pracovníci nitrianskej pobočky spoločnosti Úsmev ako dar. Vďaka Vašej nezištnej pomoci budú môcť pomáhať ďalej a poskytnúť oporu tým, ktorí to potrebujú.

Viac informácií o spoločnosti Úsmev ako dar sa dozviete na www.usmev.sk. alebo môžete kontaktovať priamo nitriansku pobočku:

 

Mgr. Mária Konceková

regionálny fundraisor pre Nitriansky kraj


Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar, o.z. pobočka Nitra

Dvorčanská 63

949 05 Nitra

 

0903 781 467

koncekova@usmev.sk

 

www.usmev.sk

www.nahradnarodina.sk

www.rodinasapocita.sk

www.mostykrodine.sk

www.facebook.com/usmev.sk